top of page

קביעת מין העובר

ישנם זוגות המעוניינים מסיבות אישיות/דתיות לקבוע את מין הילוד.

השיטה היחידה שהינה ודאית היא טיפול הפריה חוץ גופית משולב עם אבחון טרום השרשתי (PGS) בו בודקים את מין הילוד טרם החזרת עובר/ים לחלל הרחם.

על פי חוזר משרד הבריאות מ- 2012  זוגות שיש להם 4  ילדים מאותו מין יכולים להגיש בקשה לוועדה של משרד הבריאות הכוללת  בתוכה אנשי מקצוע מתחום הרפואה, הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, המשפט, האתיקה ואנשי דת שמאשרת הליך זה.

 

במידה והועדה מאשרת הליך זה על האישה לעבור תהליך הפריה חוץ גופית ואבחון טרום השרשתי במימון פרטי (תהליך הפריה חוץ גופית בעלות של כ-₪18,000 ואבחון כל עובר שנדגם בעלות של כ-₪3,000).

במידה ואין הפרעת פוריות אצל הזוג שעורי הצלחת הטיפול הינם גבוהים ובעקר מהימנים בקביעת מין הילוד.

הפריה חוץ גופית

אבחון טרום השרשתי

bottom of page