top of page

חדשות

השפעה של החזרת עובר באיכות ירודה עם עובר באיכות טובה על סיכויי הצלחה ב-IVF


embryoscope

בזמן טיפולי הפריה חוץ גופית נוצרים בדרך כלל מספר עוברים חלקם באיכות טובה יותר וחלקם באיכות פחות טובה. איכות העוברים נקבעת לפי מספר התאים שנצפים, סימטריה בין התאים, ושברי תאים (פרמטרים שנצפים במיקרוסקופ).

ידוע שיש קורלציה טובה בין "דרגת העובר" וסיכויי הקליטה. בנשים צעירות בטיפולים הראשונים מקובל (יש מקומות בעולם שזה הנחית החוק) להחזיר עובר אחד בלבד. אולם לאחר מספר כשלונות או בגילאים מאוחרים יותר ניתן להחזיר שניים ואף שלושה עוברים יחד על מנת לשפר את סיכויי הקליטה.

שאלת המאמר שפורסם לאחרונה בעיתון יוקרתי בתחום הינה האם החזרת עובר בדרגה נמוכה עם עובר בדרגה גבוהה פוגעת בסיכויי הצלחת הטיפול. כשהשוו סיכויי הריון של קבוצה בה החזירו רק עובר אחד באיכות גבוהה מול החזרת 2 עוברים - אחד באיכות גבוהה ואחד באיכות נמוכה, ראו שיש נטיה לשעורי הריונות ולידות נמוכים יותר כאשר החזירו בנוסף לעובר איכותי עובר באיכות נמוכה.

מסקנת המחקר הייתה שבמקרה ורוצים להחזיר שני עוברים אך אחד מהם באיכות נמוכה, עדיף להחזיר רק אחד באיכות טובה. ראוי לציין שזהו מחקר משמעותי ראשון שמפורסם בנוגע לסוגיה זו, ויש להמתין לפרסום מחקרים נוספים בטרם ניתן לקבוע בודאות מה עדיף.


שירותי המרפאה

יצירת קשר

חדשות נוספות

bottom of page