top of page

תרומת ביציות

תרומת ביצית מיועדת לנשים שאינן יכולות להרות מביציות שלהן, נשים מעבר גיל 45 בו הסיכוי להרות נמוך ביותר או נשים צעירות יותר שהתפקוד השחלתי אינו תקין. ניתן לבצע תרומת ביצית בארץ עד גיל 54.

 

חוק תרומת הביצית משנת 2010 מאפשר לבצע תרומת ביציות מנשים ישראליות בבתי חולים בארץ. למרבה הצער אחוז קטן מאוד מתרומות הביציות בארץ מבוצע מתרומת ביציות של ישראליות.

הרוב המכריע של תרומת ביציות מבוצע מתורמות ביציות מחו"ל. בדרך כלל לוקחים את הזרע קפוא לחו"ל, מפרים עם ביציות התורמות ומחזירים עוברים טריים לארץ שאותם מחזירים לנתרמת.

הנתרמת בדרך עוברת הכנה לקליטת העוברים על ידי כדורים בבליעה, נרות לנרתיק ולעיתים גם זריקות לשריר לאחר ההחזרה לשפר את סיכויי הקליטה.

דר' הורוביץ עובד בשיתוף עם חברת מנור שהינה חברה ותיקה מקצועית, עם שעורי הצלחות גבוהים.

שעורי הריונות הינם כ-50% להחזרת עוברים, אולם לצערנו לא כל ההריונות מסתיימים בלידה (יש גם שעורי הפלות מסוימים).

עלות מחזור טיפול של תרומת ביציות מחו"ל (שאמור להספיק גם לקבלת עוברים עודפים שמוקפאים במידה ואין קליטה בהחזרה הראשונה) הינו כ-₪30,000. ישנם החזרים מהביטוחים המשלימים של קופות החולים (כ-₪11,000 ) או מחברות ביטוח פרטיות.

טיפולי פריון

הפריה חוץ גופית - IVF

bottom of page